Zarządzanie Kryzysowe » Awaria NSCh

Awaria NSCh

PORADNIK NA WYPADEK AWARII (WYPADKU) Z TOKSYCZNYMI ŚRODKAMI PRZEMYSŁOWYMI (TSP)


PO USŁYSZENIU KOMUNIKATU O SKAŻENIU CHEMICZNYM (w tym od TSP) NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI!

Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zetknięcia się z TSP (środkami chemicznymi).

Najczęstszą przyczyną uwolnień niebezpiecznych środków chemicznych są:

awarie i katastrofy w obiektach przemysłowych,

wypadki cystern kolejowych lub samochodowych,

rozszczelnienia rurociągów przemysłowych,

katastrofy morskich tankowców.

Pojazdy samochodowe (cysterny kolejowe) przewożące substancje niebezpieczne powinny być oznakowane pomarańczowymi prostokątnymi tablicami z czarnymi cyframi określającymi rodzaj niebezpiecznej substancji według międzynarodowych oznaczeń, umieszczonymi z tyłu i z przodu pojazdu (na bocznych płaszczyznach cysterny).

Jeśli usłyszałeś komunikat alarmowy lub znalazłeś się w strefie zagrożenia natychmiast:

oddal się z rejonu zagrożenia prostopadle do kierunku wiatru;

pomóż ewakuować chorych, poszkodowanych, osoby starsze ze skażonego terenu;

zamknij szczelnie drzwi, okna, otwory wentylacyjne i inne, wykonaj dodatkowe uszczelnienia przez rozłożenie wilgotnych tkanin na parapetach;

wygaś paleniska i inne źródła otwartego ognia oraz zamknij przewody kominowe;

jeśli jesteś w samochodzie zamknij okna, wyłącz wentylację, staraj się jak najszybciej opuścić strefę skażenia;

schroń się w budynkach mieszkalnych /użyteczności publicznej/ i zastosuj się do poniższych zaleceń:

– nie chroń się w piwnicach, suterenach i wszelkich innych pomieszczeniach poniżej powierzchni ziemi, gdy masz pewność, że nastąpił wyciek chloru;
– nie chroń się na wyższych kondygnacjach budynków, gdy nastąpił wyciek amoniaku;

chroń swoje drogi oddechowe, w tym celu wykonaj filtr ochronny (maskę tkaninową) z dostępnych ci materiałów (zwilżona w wodzie lub wodnym roztworze sody oczyszczona chusteczka, szalik, ręcznik) i osłoń nim drogi oddechowe, natomiast oczy osłoń okularami chronnymi;

jeśli jest dostęp do telefonu nawiąż kontakt z najbliższą jednostką straży pożarnej, policji, pogotowia i przekaż informację o sytuacji,

nie spożywaj żywności i płynów, które mogły ulec skażeniu;

Jeżeli uległeś skażeniu, to po wyjściu z terenu skażonego:

zdejmij skażoną odzież;

skażoną skórę zmywaj obficie bieżącą wodą;

oczy należy płukać przy odwiniętych powiekach dużą ilością wody przez około
15 minut;

zgłoś się do lekarza.