Zarządzanie Kryzysowe » Epidemie

Epidemie

PORADNIK EPIDEMIOLOGICZNY

Procedury postępowania – strona www Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl

Kliknij w obrazek, aby pobrać broszure w formacie *.pdf

Kliknij w obrazek, aby pobrać broszure w formacie *.pdf


W Polsce najczęściej występujące epidemie to zbiorowe zatrucia układu pokarmowego.
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego są wywołane przez drobnoustroje chorobotwórcze, zwane zarazkami. Zakażenie następuje najczęściej poprzez spożycie zakażonych produktów bądź zakażonej wody. Zarazki mogą też dostawać się do organizmu z brudnych rąk lub przedmiotów, z osoby chorej lub chorego zwierzęcia, a także od nosiciela. Aby temu zapobiec najważniejsze jest unieszkodliwienie zarazków, zanim dostaną się do przewodu pokarmowego.

W tym celu należy:

– dbać o higienę osobistą, przede wszystkim często myć ręce, pić wodę przegotowaną, pokarmy spożywać po ugotowaniu, a po dokładnym umyciu te, które nie mogą być gotowane;
– dezynfekować przedmioty, na których mogą być zarazki chorobotwórcze, tj. przede wszystkim te, z którymi stykali się chorzy, a zapobiegawczo te, które są używane przez wiele osób;
– utrzymywać w należytym stanie urządzenia do zaopatrywania w wodę oraz do odprowadzenia ścieków i nieczystości;
– osoby które są nosicielami zarazków przewodu pokarmowego, nie mogą przygotowywać żywności;
– osoby, które przebyły żółtaczkę zakaźną, obowiązane są do zgłaszania tego faktu pielęgniarkom i laborantkom, ponieważ mogą być nadal nosicielami wirusa,
– nie kupuj żywności (mięsa, grzybów) z niewiadomego źródła, może być zarażona;
– zwróć uwagę na wygląd i stan opakowań, czytelność etykiet, termin przydatności do spożycia wszelkiego rodzaju żywności;
– chronić produkty spożywcze przed muchami i zabrudzeniem;
– nie jeść surowego i półsurowego mięsa;
– stosować szczepienia ochronne i przestrzegać terminów ich wykonywania;
– żywność przechowywać w odpowiednim do tego miejscu;
– ograniczyć kontakty bezpośrednie ze zwierzętami;
– przestrzegać zaleceń zawartych w ogłoszeniach i komunikatach o wystąpieniu ognisk chorób zakaźnych np. o wściekliźnie;
– w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stanem sanitarnym obiektów i dystrybucją żywności, należy swoje uwagi zgłaszać do terenowych stacji sanitarno- epidemiologicznych;