Zarządzanie Kryzysowe » Przesyłki niewiadomego pochodzenia – postępowanie

Przesyłki niewiadomego pochodzenia – postępowanie

Jak postępować w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia


Strażacy radzą:
W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu:
1. brak nadawcy
2. brak adresu nadawcy
3. przesyłka pochodzi od nadawcy lub z miejsca z którego nie spodziewamy się należy:
Nie otwierać tej przesyłki !

A. Umieścić tę przesyłkę w grubym worku plastikowym, szczelnie zamknąć.
B. Worek ten należy umieścić w drugim grubym plastikowym worku, szczelnie należy zamknąć, zawiązać supeł i zakleić taśmą klejącą.
C. Paczki nie należy przemieszczać. Należy pozostawić ją na miejscu.
D. Powiadomić lokalny posterunek policji (nr policji: 997; komórka 112) lub straż pożarną (tel nr 998).

Służby te podejmą wszystkie niezbędne kroki w celu bezpiecznego przejęcia przesyłki.

W przypadku, gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera jakąkolwiek podejrzaną zawartość w formie stałej
(pył, kawałki, blok, galaretę, pianę lub inną) lub płynnej należy:
Możliwie nie naruszać tej zawartości: nie rozsypywać, nie przenosić, nie dotykać, nie wąchać, nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu (wyłączyć systemy wentylacji i klimatyzacji, zamknąć okna).
Należy całą zawartość umieścić w worku plastikowym, zamknąć go i zakleić taśmą lub plastrem.
Należy dokładnie umyć ręce.
Zaklejony worek umieścić w drugim worku, zamknąć go i zakleić.
Ponownie dokładnie umyć ręce.

W przypadku braku odpowiednich opakowań należy unikać poruszania i przemieszczania przesyłki.

Bezzwłocznie powiadomić lokalny posterunek policji (nr policji: 997; komórka 112) lub straż pożarną (nr 998) i stosować się do ich wskazówek.

Po przybyciu właściwych służb należy bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.

Ścisłe przestrzeganie tych zaleceń pozwoli zwiększyć Twoje bezpieczeństwo i Twoich bliskich.