Zarządzanie Kryzysowe » Strona Główna

Strona Główna

Witamy na stronie poświęconej bezpieczeństwu publicznemu

Niebezpieczeństwo jest nam na ogół znane tylko z przekazów telewizyjnych lub relacji prasowych – sytuacje zagrożenia nie towarzyszą nam na co dzień. Pojawiają się jednak niespodziewanie (jak np. powódź, która gminę Zebrzydowice w ostatnich latach nawiedziła kilkukrotnie) i zaskakują swoją grozą
W tych dramatycznych chwilach zazwyczaj dopiero wówczas uświadamiamy sobie, jak ważne jest wcześniejsze przygotowanie się na wypadek katastrofy lub klęski żywiołowej. O rozmiarach klęski żywiołowej najczęściej decyduje stan przygotowań. Im lepiej się przygotujemy, tym mniejsze są skutki kataklizmów, a sam żywioł łatwiejszy do opanowania.
Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom jest jednym z głównych zadań administracji rządowej i samorządowej, a poczucie bezpieczeństwa stanowi podstawowy warunek rozwoju gospodarczego i społecznego. Dlatego też, sprawy bezpieczeństwa publicznego są priorytetowo traktowane przez administrację publiczną w Zebrzydowicach.

Duży nacisk kładziemy na inicjowanie przedsięwzięć z zakresu popularyzacji zasad bezpiecznego zachowania się obywateli w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia, życia i mienia.
Jesteśmy przekonani, że ta strona, zawiera praktyczne wskazówki, jak zabezpieczyć się przed ewentualnym kataklizmem oraz jak postępować w trakcie i po jego wystąpieniu oraz pomoże Państwu uniknąć – w sytuacji zagrożenia – dramatycznych sytuacji.