Zarządzanie Kryzysowe » Powodzie

Powodzie

POWÓDŹ

Zagrożenie powodziowe najczęściej występuje w okresie:

zimowo – wiosennym na skutek spływu wód roztopowych i kry lodowej co jest spowodowane gwałtownym topnieniem śniegu i lodu,
letnim na skutek intensywnych bądź długotrwałych opadów deszczu.

Przed powodzią:

– zapoznaj się z powodziowymi sygnałami ostrzegania i alarmowania. Może to być dźwięk syreny alarmowej lub inny sygnał zwyczajowo przyjęty na terenie gminy,
– znaj i rozróżniaj stany zagrożenia powodziowego podawane w komunikatach radiowych i telewizyjnych takie jak: pogotowie powodziowe, alarm powodziowy,
– naucz domowników jak odłączyć zasilenie w energię elektryczną oraz dopływ gazu,
– omów z rodziną plan zabezpieczenia się przed powodzią oraz jak będziecie się komunikować
– w przypadku zaistnienia zagrożenia,
– bądź przygotowany do ewentualnej ewakuacji, zapakuj dokumenty i najcenniejsze części dobytku,
– zabezpiecz swój dom przed nadejściem powodzi ( workami z piaskiem lub innymi materiałami, powynoś rzeczy na wyższe kondygnacje i przygotuj tam warunki do ewentualnego bytowania domowników),
– zabezpiecz dla domowników żywność, wodę, latarki z zapasowymi bateriami, przenośne radio, apteczkę pierwszej pomocy.

W czasie powodzi:

– włącz radio lub telewizor w celu uzyskania komunikatów o zagrożeniu,
– stosuj się do zaleceń przekazywanych przez władze lokalne odnośnie sposobu postępowania,
– jeżeli nie zdążyłeś ewakuować zwierząt, uwolnij je z pozamykanych pomieszczeń,

po sygnale do ewakuacji:
– wyłącz instalacje domowe,
– zabezpiecz dom,
– zastosuj się do poleceń służb prowadzących akcję ratunkową i ewakuację,
– nie wchodź do niesionej przez powódź wody (pamiętaj, że nawet 15 cm fala wody może cię przewrócić),
– zgromadź w jednym miejscu przygotowane zapasy wody i żywności,
– nie używaj w gospodarstwie wód gruntowych, mogą być zatrute,
– zgłoś się ochotniczo do pomocy w walce z powodzią.

Po powodzi:

– słuchaj komunikatów radiowych, do opuszczonego domu powróć dopiero wtedy, kiedy terenowe władze ogłoszą, że jest to w pełni bezpieczne,
– pozostań poza zasięgiem wód powodziowych (mogą być skażone) do czasu uzyskania zgody służb sanitarnych i technicznych,
– wchodź ostrożnie do domu, sprawdź czy fundamenty nie mają pęknięć lub czy nie ma innych widocznych uszkodzeń budynku,
– przed włączeniem instalacji w domu dopilnuj, żeby zostały sprawdzone przez fachowców,
– zdezynfekuj przedmioty, podłogi, ściany, które miały kontakt z wodą powodziową (niesiony muł zawiera dużo bakterii chorobotwórczych i grzybów co stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt),
– wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi,
– zwróć uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo Twojej rodziny. Często myj ręce, korzystaj z wody i żywności dostarczonej przez służby komunalne, gminne, OC lub osoby z nimi współpracujące,
– włącz się czynnie, nawet jeśli nie posiadasz żadnego sprzętu, w likwidację skutków powodzi.