Zarządzanie Kryzysowe » Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Zebrzydowice

112 Telefon alarmowy z telefonów komórkowych
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
993 Pogotowie Ciepłownicze
994 Pogotowie Wodociągowe
992 Pogotowie Gazowe
991 Pogotowie Energetyczne
32 20 77 10132 25 65 604

32 25 52 195

Wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego
33 477 72 25 Powiatowe centrum zarządzania kryzysowego
32 475 51 00 Urząd gminy Zebrzydowice
608 517 869 OSP Zebrzydowice
608 517 871 OSP Kończyce Małe
608 517 921 OSP Kaczyce
608 517 912 OSP Marklowice Górne

Urząd Gminy Zebrzydowice
Adres:
43-410 Zebrzydowice
ul. Ks. Antoniego Janusza 6

tel. 032 47 55 100
fax 032 469 32 66
E-mail ug@zebrzydowice.pl
Napisz do nas

Szczegółowy wykaz numerów telefonów

Numer kierunkowy: 032

Stanowisko Nr telefonu Nr wewn.
Centrala 4755100 100
Centrala 4755101 101
Sekretariat, Wójt, Zastępca Wójta 4755102 102
Sekretarz Gminy 4755110 110
Skarbnik Gminy 4755105 105
Urząd Stanu Cywilnego 4755109 109
Referat Budżetu i Finansów Gminnych
Skarbnik Gminy 4755105 105
Wymiar podatków 4755111 111
Księgowość podatkowa 4755141 141
Księgowość budżetowa 4755112 112
Kasa 4755114 114
Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych
Kierownik referatu 4755106 106
Zamówienia publiczne 4755107 107
Nadzór inwestycyjny 4755147 147
Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego
Kierownik referatu 4755123 123
Rolnictwo, dzierżawy gruntów rolnych, lokale socjalne 4755122 122
Numeracja porządkowa nieruchomości, umowy najmu lokali użytkowych, decyzje środowiskowe 4755142 142
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Kadry Urzędu Gminy 4755121 121
Biuro Obsługi Mieszkańców – Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności 4755113 113
Biuro Obsługi Mieszkańców – Ewidencja Działalności Gospodarczej i Biuro Podawcze 4755127 127
Biuro Promocji Gminy 4755126 126
Ochotnicza Straż Pożarna, kancelaria tajna, archiwum 4755108 108
Oświata, zdrowie i zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4755130 130
samodzielne stanowisko – Biuro Rady Gminy 4755117 117
samodzielne stanowisko – Kontrola wewnętrzna 4755124 124
samodzielne stanowisko – Informatyk 4755150 150
Samodzielne stanowisko d/s drogowych 4755131 131
Samodzielne stanowisko d/s komunalnych 4755151 151
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zasiłki 4755118 118
Kierownik, księgowość 4755119 119
Pracownik socjalny (Marklowice Górne, Kaczyce) 4755128 128
Pracownik socjalny (Kończyce Małe) 4755132 132
Pracownik socjalny (Zebrzydowice) 4755129 129
Przewodniczący Rady Gminy 4755137 137
Sołtysi Zebrzydowice Górne i Dolne 4755115 115

Adresy e-mail Gminy

konto pocztowe opis alias
UG Zebrzydowice
ug@zebrzydowice.pl UG Zebrzydowice – oficjalny serwis Urzędu Gminy
sg@zebrzydowice.pl UG Zebrzydowice – Sekretarz Gminy piotr.fojcik@zebrzydowice.pl
fn@zebrzydowice.pl UG Zebrzydowice – Referat FN (Referat Budżetu i Finansów Gminnych)
ir@zebrzydowice.pl UG Zebrzydowice – referat IR (Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych ) esuchecka@zebrzydowice.pl
pr@zebrzydowice.pl UG Zebrzydowice – Referat PR (Referat Gospodarki Przestrzennej), Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego)
gk_gd@zebrzydowice.pl UG Zebrzydowice – Samodzielne stanowiska GK i GD (Gospodarka Komunalna i Gospodarka Drogowa)
bpg@zebrzydowice.pl UG Zebrzydowice – Biuro Promocji Gminy marcin.slek@zebrzydowice.pl wzp@zebrzydowice.pl
brg@zebrzydowice.pl UG Zebrzydowice- samodzielne stanowisko Biuro Rady Gminy rada.gminy@zebrzydowice.pl radni@zebrzydowice.pl
admin@zebrzydowice.pl UG Zebrzydowice – samodzielne stanowisko Informatyk inf.ug@zebrzydowice.pl piotr.gesior@zebrzydowice.pl
Inne
gops@zebrzydowice.pl Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach
gbp_zebrz@zebrzydowice.pl Gminna Biblioteka w Zebrzydowicach
Policja
policja@zebrzydowice.pl Komisariat Policji w Zebrzydowicach
Oświata
gpp@zebrzydowice.pl Gminne Przedszkole Publiczne w Zebrzydowicach
sp_km@zebrzydowice.pl Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych sp_konczyce_male@zebrzydowice.pl
sp_mg@zebrzydowice.pl Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych sp_marklowice_gorne@zebrzydowice.pl
zs_kacz@zebrzydowice.pl Zespół Szkół w Kaczycach zs_Kaczyce@zebrzydowice.pl
zs_zebrz@zebrzydowice.pl Zespół Szkół w Zebrzydowicach zs_zebrzydowice@zebrzydowice.pl
Gminny Ośrodek Kultury
admin@gok.zebrzydowice.pl GOK Zebrzydowice – Administrator
gok@gok.zebrzydowice.pl GOK Zebrzydowice
sylwek@gok.zebrzydowice.pl GOK Zebrzydowice – Sylwester Ratajczak