Zarządzanie Kryzysowe » Ciekawe strony

Ciekawe strony

Ciekawe linki

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

strona internetowa: www.kgpsp.gov.pl
adres e-mail: wiip@kgpsp.gov.pl

ul. Podchorążych 38, 00-914 Warszawa

tel. (0-22) 523-35-10
fax (0-22) 523-30-16, 840-50-32

Komenda Główna Policji

strona internetowa: www.policja.pl
adres e-mail: zpkgp@policja.gov.pl

ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa

tel. (0-22) 621-02-51
fax (0-22) 848-84-94

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

strona internetowa: www.gopr.pl
adres e-mail: zarzad@gopr.pl

ul. Piłsudskiego 65, 34-500 Zakopane

tel./fax (0-18) 20-61-550, 20-141-52

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

strona internetowa: www.wopr.pl
adres e-mail: zg@wopr.pl

ul. Pytlasińskiego 17, 00-777 Warszawa

tel./fax (0-22) 841 18 38, 841 19 77

Obrona Cywilna Kraju

strona internetowa: www.kgpsp.gov.pl
adres e-mail: wiip@kgpsp.gov.pl

Sekretariat Szefa OCK
tel. (0-22) 601 48 58, fax (0-22) 845 10 00
Siedziba OCK
ul. Podchorążych 38   00-914 Warszawa
tel. (0-22) 523-39-77, fax (0-22) 523-30-16

Biuro Ochrony Rządu

strona internetowa: www.bor.pl
adres e-mail: poczta@bor.pl

00-914 Warszawa, ul. Podchorążych 38

tel. (0-22) 843-10-73
fax (0-22) 843-26-02

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

strona internetowa: www.topr.pl
adres e-mail: topr@topr.pl

ul. Piłsudskiego 63a, 34-500 Zakopane,

tel./fax (0-18) 20-15-560, 20-14-731


Terroryzm – co robić w sytuacji zagrożenia