Zarządzanie Kryzysowe » TELEFONY ALARMOWE

TELEFONY ALARMOWE

Telefony alarmowe

112 Telefon alarmowy z telefonów komórkowych
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
993 Pogotowie Ciepłownicze
994 Pogotowie Wodociągowe
992 Pogotowie Gazowe
991 Pogotowie Energetyczne
32 20 77 101

32 25 65 604

32 25 52 195

Wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego
33 477 72 25 Powiatowe centrum zarządzania kryzysowego
32 475 51 00 Urząd gminy Zebrzydowice
608 517 869 OSP Zebrzydowice
608 517 871 OSP Kończyce Małe
608 517 921 OSP Kaczyce
608 517 912 OSP Marklowice Górne

Gminny Zespół Zarządzanie Kryzysowego GZZK
Urząd Gminy Zebrzydowice
Tel. (32) 475 51 00
Fax (32) 469 32 66
E-mail: ug@zebrzydowice.pl

oc@zebrzydowice.pl
www.zebrzydowice.pl/oc