Zarządzanie Kryzysowe » Najważniejsze akty prawne

Najważniejsze akty prawne

Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 grudnia 2002 r.

w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania,
powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego
oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania.


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.


USTAWA

z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej